Birželio 3 d. į  Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą rinkosi gausus būrys miesto ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotuojų aptarti mėnesį veikusios prioritetinės gerosios patirties parodos, kurios  tikslas – išryškinti ir skleisti sėkmingos vadybospatirtį, siekiant mokyklospažangos. Dalyvavo Kauno m. savivaldybės Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vyriausioji specialistės Ilmantė Bagdonė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja; Nerija Baltrėnienė, NMVA kuruojančioji išorės vertintoja; Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja doc. dr. Ona Visockienė, NMVA išorės vertintoja.

            Renginį muzikiniu sveikinimu pradėjo 1-osios muzikos mokyklos mokinys Pranciškus Macevičius (vadovė – mokytoja metodininkė Gražina Lukošienė). Sveikinimo žodį tarė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė. Jos pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė pakvietė vadovus pasidalyti mintimis apie tai, kaip jiems pavyko pasiekti ir įdiegti vieną ar kitą sistemą mokykloje. Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė dr. Virginija Rupainienė pasakojo, kaip buvo sukurta išmaniojo mokyklos valdymo sistema įtraukiant į šią veiklą tėvus. Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos vadovas Paulius Martinaitis vaizdžiai pristatė bendrystės pedagogikos sistemą, veikiančią mokykloje, Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja Lina Ševčiukienė kalbėjo apie inovatyvaus rūpinimosi mokiniais modelio taikymą mokykloje. Lopšelio – darželio direktorė Audronė Trumpickienė pristatė darželyje įkurtą vaikystės pedagogikos centrą, taip pat pabrėžė, kaip svarbu, jog ikimokyklinio ugdymo įstaiga  ugdytų aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudarytų prielaidas jo tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.

Apibendrinimo žodį tarė vedėjo pavaduotoja dr. O.Visockienė. Ji pasidžiaugė dalyvių aktyvumu (parodoje eksponuojama 30 metodinių darbų iš 26 įstaigų, atskleidžiančių vadybos patirtį, atskirų mokyklos veiklos sričių išskirtinumą ir savitumą). Kai kurios įstaigos pateikė ne po vieną eksponatą. Pavaduotoja pažymėjo, jog reikėtų išskirti Kauno „Saulės“ gimnazijos komandą, kuri pateikė 3 eksponatus, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos komandą (2 eksponatai), Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro komandą (2 eksponatai). 23 įstaigos pateikė po vieną eksponatą. Didžiausio lankytojų dėmesio sulaukė menų darželio „Etiudas“ pateiktas originalios formos, žaismingas darbas. Ne mažiau įspūdingus eksponatus, didžiulį lankstinuką ir atverstą knygą,  pateikė Švento Kazimiero pagrindinės mokyklos ir Švento Pranciškaus mokyklos komandos. Bendrojo ir sportinio ugdymo dermę išraiškinguose eksponatuose geriausiai pavyko atskleisti Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos komandai.

Visoms ugdymo įstaigų komandoms padėkota už aktyvumą, kūrybiškumą bei susitelkimą ir įteikti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo ar Kauno pedagogų kvalifikacijos centro padėkos raštai.

Additional information