Sausio 19 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Kauno m. savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Sigita Šimkiene organizavo Kauno miesto mokyklų – daugiafunkcių centrų, gimnazijų, jaunimo, specialiųjų mokyklų Vaiko gerovės komisijos nariams (VGK) metodinę valandą „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugos“. Metodinėje valandoje, vykusioje Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, dalyvavo Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, auklėtojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

S. Šimkienė susirinkusiuosius supažindino su koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo sistema,  įvardijo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas, pristatė LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė pakvietė ugdymo įstaigas glaudžiai bendradarbiauti, naudotis pagal poreikį rekomenduojamų institucijų teikiamomis psichosocialinėmis paslaugomis.

Į  metodinę valandą „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugos“ VGK nariai yra kviečiami koncentrais. Sausio 12 d šiuo tikslu buvo susirinkę Kauno miesto mokyklų-darželių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų VGK nariai.  Vasario 9 d. dalyvauti metodinėje valandoje  yra kviečiami ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariai.

 

Additional information