Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2020-03-12 2020-03-05

 

Dėl atviro Besimokančių mokyklų tinklo renginio – mišraus jaunimo choro „Akordas“ koncerto „Akordo garsai – širdžių balsai“

 

Kauno „Saulės“ gimnazija atsisiųsti

Additional information