Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2019-12-31 2019-11-30

 

Dėl  mokytojų, dalyvavusių tikybos mokytojų, katechetų metodiniame renginyje „Jaunimo susitikimų diena „Perkeičia vandenį“.

 

KTU Studentų miestelis atsisiųsti
2019-12-31 2019-11-28 

 

Dėl  mokytojų, dalyvavusių Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 12-ųjų klasių mokinių „Vokiškų dainų konkurse 2019“.

  

 VDU „Rasos“ gimnazija  atsisiųsti
2019-12-17 2019-11-12

 

Dėl  mokytojų, dalyvavusių tarptautiniame integruotame bendrojo ugdymo mokyklų 9 - 11-ųjų klasių mokinių anglų kalbos ir IT konkurse S.M.A.R.T.

 

Kauno „Varpo“ gimnazija atsisiųsti
 2019-12-18 2019-11-20

 

Dėl dalyvavimo Kauno miesto mokyklų I – II gimnazijos klasių mokinių komandų protų mūšis „Kalba valdo net karalius“.   

 

 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija atsisiųsti
2019-12-31 2019-11- 27

 

Dėl dalyvavimo Kauno miesto visuotinis lietuvių kalbos mokytojų susirinkime „Salomėja Nėris ir mada“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti
2019-12-31 2019-11- 26

 

Dėl dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų  9 - 12-ųjų klasių mokinių pristatymų konkurse „Geri pavyzdžiai įkvepia: Europos investicijos Kaune“.

 

Kauno „Varpo“ gimnazija atsisiųsti
2019-12-30  2019-11- 26

 

Dėl skaitytų pranešimų tarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.

 

Kauno Jono Laužiko mokykla  atsisiųsti
2019-12-20 2019-11- 26 

 

Dėl dalyvavimotarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.

 

Kauno Jono Laužiko mokykla  atsisiųsti
2019-12-20 2019-11-28

 

Dėl dalyvavimo konkurse „Fair Play sporte ir gyvenime“.

 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija atsisiųsti
2019-12-20 2019-11- 21

 

 Tarptautinio bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 12 klasių mokinių dienoraščio konkurso „Tylėti sunku“ baigiamasis renginys.

 

Kauno Rokų gimnazija atsisiųsti
2019-12-20  2019 m. lapkritis - gruodis

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius ir dalyvavusių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių akcijoje „Aš ir tu – atsargūs, kai slidu“.

 

Devyniose Lietuvos savivaldybėse atsisiųsti
2019-12-18 2019-11-14

 

Kauno miesto mokyklų ir Lietuvos maironiečių draugijos narių poezijos kūrėjų šventę-konkursą „O ji, padavusi man lyrą...“.

 

Kauno Maironio universitetinė gimnazija  atsisiųsti
2019-12-13 2019-11-29

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Paskui rasos lašą“.

  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  atsisiųsti
2019-12-13 2019-11-14

 

Dėl dalyvavimo antikorupcinio švietimo paskaitoje.

  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti
2019-12-06 2019-11-28

 

Dėl respublikinės mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijos „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“ organizatorių.

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-06
2019-11-28

 

Dėl mokytojų ir mokinių, dalyvavusių literatūriniame protų mūšyje respublikinėje mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijoje „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“

 

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-06 2019-11-28

 

Dėl parengtų ir skaitytų pranešimų, paruoštų mokinių respublikinėje mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijoje „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“.

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-03 2019-11-28

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijoje „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“.

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl pranešimų tarptautinėje kūrybinėje-patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius skaityti pranešimus, konferencijoje  „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl mokinių ir mokytojų tarptautinės kūrybinės-patyriminės konferencijos „Karyba kitaip“ organizavimo.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl mokytojų, moderavusių sekcijų ir edukacinių dirbtuvių darbą, konferencijoje „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-04 2019-11-29

 

Dėl dalyvavimo mokinių ir mokytojų tarptautinėje kūrybinėje-patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-11-28 2019-11-22

 

Dėl respublikinio verslumo renginio „You can do it".

 

Erudito Licėjus atsisiųsti
2019-11-20 2019-11-21

 

Dėl Kauno Tado Ivanausko ir Kauno Mlikonių progimnazijų 7 klasių mokinių kūrybinio konkurso „Mokau(si) kitaip 2019“ organizavimo.

Kauno Tado Ivanausko progimnazija atsisiųsti
2019-12-02  2019-11-27

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „ERASMUS+ ateitis ir dabarties galimybės“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti 
2019-11-29 2019-11-27

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Muzikinio ugdymo aktualijos. Naujosios E. Veličkos knygos „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ pristatymas“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti
2019-11-29 2019-11-19

 

Dėl Dainavos seniūnijos mokyklų 7-8 klasių mokinių komandų matematikos viktorinos „MMM“.

 

Kauno B. Brazdžionio mokykla atsisiųsti
2019-11-29 2019-11-19

 

Dėl metodinio renginio „Inovatyvus vertinimas matematikos pamokose“.

 

Kauno B.Brazdžionio mokykla atsisiųsti
2019-11-27 2019-11-22

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Inovacijos muzikos pamokoje“.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsisiųsti
2019-11-28 2019-11-28

 

Dėl metodinio renginio „Matematikos uždavinių programavimas“.

                              

Kauno „Saulės“ g-ja atsisiųsti
2019-11-26  2019-11-14

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ugdymas lauke: kaip 
užauginti laimingesnį vaiką“
.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti
2019-11-27 2019-11-21

 

Dėl gamtamokslinio turnyro „Žinau, moku, galiu“.

 

Kauno „Saulės“ g-ja atsisiųsti
2019-11-27 2019-11-14

 

Dėl tarpdalykinės viktorinos „Integruotoji matematika“.

 

Kauno V. Kuprevičiaus progimnazija atsisiųsti
2019-11-25 Nuo 2019-11-04 iki 2019-11-08

 

Dėl dalyvavimo metodinėje savaitėje „Pamoka ir aš“.

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai atsisiųsti
2019-11-15 2019-11-08

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Jaunimo sielovados forumas“.

  

Kauno arkivyskupijos Konferencijų salė

atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl vadovavimo dirbtuvėms konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl vadovavimo mokinių pranešimams konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

  

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl pranešimų konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl dalyvavimo mokinių ir mokytojų konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-14 2019-11-12

 

Dėl dalyvavimo IT kūrybinėse dirbtuvėse „Edukacinių žaidimų kūrimas ir programavimas".

 

Kauno „Santaros" gimnazija atsisiųsti
2019-11-11 2019-11-06

 

Dėl dalyvavusių metodiniame renginyje „Nomedos Kukulskienės natų leidinio „Už vaivorykštės tilto“ pristatymas, miuziklo žanro pritaikymas pradiniam balso ugdymui“.

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai  atsisiųsti
 

Additional information