Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

         
2019-08-26 2019-06-10

 

Dėl atviros pamokos „Computing“.

 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija atsiųsti
2019-07-15 2019-06-19

 

Dėl pranešimų pateikimo metodinėje - praktinėje konferencijoje „Aš dalinuosi. O tu? Patyriminio mokymo(si) praktika ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“

 

Kauno Dainavos progimnazijoje atsiųsti
2019-06-26 2019-06-05

 

Dėl  mokytojų, dalyvavusių ir padėjusių parengti pranešimus tarptautinei 5 - 8-ųjų klasių mokinių jaunųjų žurnalistų konferencijai „The w@y forward“. 

 

Tado Ivanausko progimnazija atsiųsti
 2019-06-20  2019-06-18  

Dėl respublikinio projekto - seminaro „Visiems kitaip“ organizavimo.
 

Kėdainių r.Akademijos gimnazija  atsiųsti
2019-06-20  2019-06-18 

  

Dėl atvirų pamokų vedimo respubliminiame projekte – seminare „Visiems kitaip".

 

Kėdainių r.Akademijos gimnazija  atsiųsti
2019-06-20 2019-06-06 

 

Dėl metodinio renginio „IKT įrankiai ekonomikos pamokose“

 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti 
2019-03-29 2019-06-25

 

Dėl pranešimų respublikinėje konferencijoje „ Nepilnamečių nuteistųjų novatoriško ugdymo organizavimo galimybės ir perspektyva“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti

2019-06-20

2019-06-11 

 

Dėl pranešimų metodinėje praktinėje konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo organizavimo aspektai bendrojo ugdymo įstaigoje".

 

 Kauno A.Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras atsiųsti
2019-06-20 2019-06-12

 

Dėl pranešimų konferencijoje „Fizikos bandymai aplink mus“.

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija atsiųsti
2019-06-20 2019-06-19

 

Dėl seminaro „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo galimybės pamokose“ vedimo.                                       

 

 Kauno Aleksandro Puškino gimnazija atsiųsti
2019-06-13 2019-06-12

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Fizikos bandymai aplink mus“.            

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija  atsiųsti
2019-06-06 Nuo 2019-05-02 iki 2019-06-06

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius technologijų darbų parodai „Paukštis“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

atsiųsti

Additional information