Teresėlė Varnagirienė (Pievų Smilga), jau 45-ius metus dirbanti priešmokyklinio ugdymo įstaigose, – poetė, dainų ir giesmių kūrėja, etnografinio ansamblio „Sūduva“ vadovė, Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) narė, išleidusi poezijos rinkinius: „Širdim eiliuoju, lūpom dainuoju“, „Mano dienelės“, „Skola viešpačiui“, „Težydi meilė“.

       Kauno pedagogų kvalifikacijos cetre vykusioje popietėje poetė pristatė penktąją eilėraščių knygą „Sveikinu, linkiu, dėkoju...“. Renginį vedė mokytoja rašytoja istorikė knygos redaktorė Aldona Jankauskienė.

     Knyga sudaryta iš keturių dalių – jose poetė pateikia sveikinimus įvairiomis progomis: I – Šv. Velykos, Šv. Kalėdos, ir... Naujieji Metai, II – Vardadienis, Gimtadienis ir Jubiliejus, III – Jau sumainyti aukso žiedai – Būsit kartu amžinai, amžinai..., IV – Kitos progos. Mieliems artimiems ir kitiems. „Imkite mano supintus žodžius. Gal jie tiks pamalonint kitus“ – kvietė Teresėlė Varnagirienė.

       Apie poetę ir jos kūrybą daug gražių žodžių, palinkėjimų išsakė LNRS pirmininkas Vladas Buragas, chorvedys Pranas Jurkonis, dailininkė poetė Margarita Juškevičienė, poetas muzikas Vytautas Naraškevičius, rašytoja Ona Delonienė. Pasveikinti atvyko buvę klasės draugai, kraštiečiai. Fizikas matematikas dailininkas rašytojas Vytautas Aleksandravičius knygos autorei padovanojo savo sukurtą exlibrisą. T. Varnagirienės dainas atliko šiemet švenčiantis 15 metų kūrybinį jubiliejų etnografinis ansamblis „Sūduva“.

      Antroji popietės dalis buvo skirta mūsų lakštingalos poetės Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Skambėjo poetės posmai, dainos, taip pat eilės, skirtos jai.

Additional information