Kauno pedagogų kvalifikacijos centre susirinkome į gražią, prakilnią popietę – poeto Juozo Mickevičiaus sakralinių eilėraščių knygelės „Anksti rytelį...“ sutiktuves. Renginį vedė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas poetas Vladas Buragas.

     Jei apie knygos atsiradimą sakome, kad ji gimė, tai šis posakis labai tinka J.Mickevičiaus knygelei. Ji buvo parašyta Vilniaus ligoninėje tada, kai autoriui buvo sunkiausia, todėl mintys gilios, kaip deimantas nušlifuotos skausmu. Poetas pasirinko puikius pagalbininkus. Eilėraščius palydi Vandos Dūdienės karpiniai. Redaktoriai Valerija Vilčinskienė ir kunigas Juozas Čičirka padėkojo bendraautoriui už tai, „kad tokiame paprastume taip gražiai palytėti to buvimo gyvenime taškai, kad knygelė nėra dekoratyvi, jos svoris kokybėje, nepaprastas šiltumas, jaudulys iki ašarų. Galima pasakyti, kad tai yra poetinis maldynėlis“.

     J.Mickevičius gimė 1936 m. Čižiūnų kaime, Butkiškės parapijoje. „Turėjau svajonę išmokti gražiai dainuoti kaip mama ir būti stiprus kaip tėtis. Netapau nei dainininku, nei stipruoliu – liko tik mokytis. Studijavau Kauno Medicinos institute. 40 metų laikiau chirurgo skalpelį, atlikau 80 000 operacijų, daug nemigo naktų... Išėjęs į pensiją pradėjau rašyti šiokias tokias eiles: kokios jos – laukiu jūsų įvertinimo.“

     Prie autoriaus kūrybos šią popietę daugelis prisilietė savo skaitymais, atsiliepimais. Tai poetas Alfonsas Vaičiulis iš Betygalos , LNRS nariai Zenė Sadauskaitė, Irena Jasevičienė-Žukauskaitė, Julija Augustauskienė-Rudenė, Albinas Slavickas, poetas ir muzikas Vytautas Naraškevičius, aktorius Algirdas Vieraitis, mokslų daktaras Vytautas Šiaudytis, poetė Zita Pranckevičienė.

Teresėlė Varnagirienė sukūrė melodiją J. Mickevičiaus eilėraščiams. Skambėjo jos vadovaujamo etnografinio ansamblio „Sūduva“ atliekamos dainos.

     LNRS nario J.Mickevičiaus kūrybinis kraitis – poezijos rinkiniai: „Prabėgusio laiko lašai“, „Dainuok, širdie, pavasarį“, „Gimtinė – gyvenimo uostas“, „Mamai“. Jo kūryba spausdinta almanachuose: „Ten sidabro vingy“, „Meilės išpažintys“, Jaunystės lieptai“, „Po rudenėjančiu dangum“. Poetas yra keturioliktųjų respublikinių vieno eilėraščio varžytuvių „Lygiadienio – 2010“ laureatas, Lietuvos „Medikų poezijos pavasario“ laureatas. Už aktyvią visuomeninę bei kultūrinę veiklą šalies mastu Lietuvos kultūros fondas 2011 m. J.Mickevičiui pareiškė padėką.

     „Norėčiau, kad skaitytojai pajustų kaip švelnų atodūsį, kaip palaimingą akimirką kuomet tarp delnų laikys šia knygelę. Poetas atskleidžia ką norėjo pasakyti savo sukurtais vaizdais ar veikėjais, ir ką Jo paties širdis jaučia šiam pasauliui.

Tad skriskite žodžiai doriausi,

Pas Tą, kuris viską išklauso,

Palaimą atsiunčia ir gėrį,

Gyvenimo viltį pažėręs.

       „Ir nors mes visi suvokiame, jog žmogaus likimas vargu ar iš viso užrašomas, stengiamės kuo nuoširdžiausiai suprasti rašantįjį: Jo kilnumą, Jo atjautą, Jo šypseną ir Jo piligriminę dievystę“ – taip kalbėjo Kūrybinės raiškos asociacijos Kauno branduma kolektyvo vardu Lina Opulskienė.

       Renginio pabaigoje poetas J.Mickevičius klausytojus pavaišino ekologiškais girinukais iš Dubysos pakrančių žalių.

 

Additional information